top of page
  • Writer's pictureElvis Pivić

Koja je razlika između digitizacije, digitalizacije i digitalne transformacije

Kakva je razlika između digitizacije, digitalizacije i digitalne transformacije? Mnogi ljudi danas miješaju ili ne shvataju razlike između ovih sinonima, međutim nije teško naučiti i shvatiti razlike.


Objasnimo to jednostavnim riječima i primjerima.


Digitizacija, digitalizacija, digitalna transformacija: zašto je to važno?

Zanima vas digitalna transformacija? Ako je odgovor da, onda je dobro znati pravo značenje tih pojmova i razumjeti o čemu govorimo. Digitizacija, digitalizacija i digitalna transformacija često se koriste zajedno. Ponekad čak i naizmjenično, što je greška. Ovaj članak ima za cilj razjasniti razlike i pomoći vam u razumijevanju procesa digitalne transformacije.


Šta je digitizacija?

Digitizacija je proces pretvaranja informacija iz fizičkog formata u digitalni. To znači pretvaranje nečega što nije digitalno u digitalni prikaz koji će koristiti informacioni sistemi i automatizirati procese ili tokove rada.

Digitizacija omogućava stvaranje poslovne vrijednosti za one procese za koji su potrebni podaci.


Primjeri:

Skeniranje dokumenta i spašavanje na tvrdi disk računara kao digitalni dokument, poput PDF-a.

Prelazeći od bilješki na papiru do upisivanja u Excel tablicu.

Pretvaranje iz analognih VHS kaseta u CD, DVD ili Blu-Ray diskove koji sadrže digitalne podatke.


Šta je digitalizacija?

Digitizacija i digitalizacija usko su povezane. Često ih se koristi naizmjenično, ali to su dvije različite stvari.

Digitalizacija je proces iskorištavanja digitizacije za poboljšanje poslovnih procesa. Digitalizacija znači da digitizirane informacije rade za vas. Ovaj se termin odnosi na korištenje digitalnih tehnologija i podataka radi stvaranja prihoda, poboljšanja poslovanja i stvaranja digitalne kulture u kojoj su digitalne informacije najvažniji segment svih procesa. Pretvara procese u efikasnije, produktivnije i profitabilnije.


Primjeri:

Prenošenje PDF dokumenta s tvrdog diska računara u “cloud/oblak” i dijeljenje s mnogim ljudima radi analize podataka;

Pretvaranje proračunske tablice Excela u Google “sheet/list” spremljen u “cloud/oblaku”. Platforma pruža strukturirano okruženje u kojem se dokumenti mogu dijeliti između nekoliko korisnika. Ipak, sam Google “sheet/list” zahtijeva ljudsku interakciju da bi bio ažuriran.

Prijenos digitalnih filmova s ​​CD, DVD ili Blu-Ray diskova na internetske usluge. Ljudi ih mogu preuzeti ili unajmiti.


Šta je digitalna transformacija?

Digitalna transformacija je transformacija poslovnih aktivnosti, procesa, proizvoda i modela koji u potpunosti iskorištavaju mogućnosti digitalnih tehnologija. Glavni cilj je poboljšanje efikasnosti, upravljanje rizikom ili otkrivanje novih mogućnosti monetizacije podataka.

Digitalna transformacija radi stvari na novi (digitalni) način.


Primjeri:


Čitanje podataka s mrežnog PDF-a ili premještanje podataka s Google “sheet/list” u aplikaciju ili sistem koji će analizirati podatke. Cilj nam je pružiti uvid u ponudu novih proizvoda ili poboljšanje usluge kupcima. Ovaj proces ne treba puno ljudske interakcije, jer je automatizovan. Kao rezultat, povećava efikasnost, smanjuje troškove i može dovesti do povećane prodaje.


Streaming filmova na mreži. Prikupljanje podataka od klijenata za njihovu analizu, priprema pojedinačnih preporuka, ponuda i reklama.

Izvještaj „Digitalne tvornice 2020: oblikovanje budućnosti proizvodnje“ koji je 2017. objavio Pricewaterhouse Coopers, opisuje mnoge sjajne primjere digitalne transformacije u stvarnom životu. Jedna od njih je kompanija Fujitsu i njena tvornica u Njemačkoj.


"Fujitsu je okupio cijeli lanac vrijednosti na jednom kampusu, od razvoja do interakcija s krajnjim kupcima, uključujući uslugu i obuku. U srcu tvornice je sofisticirana informacijska tehnologija (IT) koja pokreće proizvodnju i logistiku. Svojom tvornicom izloga u Augsburgu, Fujitsu razvija i proizvodi hardver u Njemačkoj po konkurentnim troškovima. Na kampusu „breathing factory“, koja fleksibilno reaguje na nivo narudžbi, japanski koncern koristi usluge bazirane na “cloud/oblaku”, digitalne aplikacije i brzo prototipiranje za razvoj postrojenja koje digitalnu tvornicu predstavlja kao integrirani dio sveobuhvatnog pristupa usmjerenog na konceptu Industry 4.0. Izuzetno brza proizvodnja do tačnih specifikacija kupaca moguća je zahvaljujući digitalnom upravljanju podacima u prodajnoj sali. Rješenja „Pametne tvornica“ utiče na povećanje transparentnost i kvaliteta, osigurava da su podaci uvijek aktualni i smanjuju troškove.


Kakva je razlika između digitalizacije i digitalne transformacije?

Digitalizacija se odnosi na primjenu tehnologije u postojeće poslovne procese. Digitalna transformacija znači raditi stvari na novi, digitalni način. Digitalna transformacija je širi pojam od digitalizacije. Digitizacija i digitalizacija dio su digitalne transformacije.


Digitalna transformacija uključuje sve aspekte poslovanja, poput razumijevanja i dodirnih tačaka korisnika, strategije rasta, mobilnih aplikacija za preduzeće, digitalizacije procesa, razumjevanje radnika i njihovih performansi, nove poslovne modele i još mnogo toga.


Dovodi do potpuno novog tržišta, kao i do novih korisničkih i poslovnih stvarnosti.


Zaključak


Koja je razlika između digitizacije, digitalizacije i digitalne transformacije? Iako ljudi koriste te izraze kao sinonime, oni se razlikuju.


Digitizacija je proces pretvaranja informacija iz analognog u digitalni format. Ako organizacija koristi ovaj proces za poboljšanje poslovanja, stvaranje prihoda ili pojednostavljenje nekih operacija, onda se to zove digitalizacija. Rezultati ovog procesa nazivaju se digitalnom transformacijom. Digitalna transformacija zahtijeva digitizaciju i digitalizaciju na putu ka izgradnji digitalnog poslovanja.


Digitalno doba je uveliko je počelo da mijenja način poslovanja.


Agilitas d.o.o. je u toku s ovim promjenama. Imamo iskustva u njihovoj efikasnoj primjeni. Pošaljite nam poruku. Možemo vam pomoći u digitizaciji, digitalizaciji i konačno digitalnoj transformaciji vašeg poslovanja.

1,107 views0 comments

תגובות


bottom of page